เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
ยินดีต้อนรับทุกท่าน..สู่

เทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช่าง จังหวัดน่าน
รับฟังความคิดเห็น นำปฎิบัติอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวสารเทศบาลตำบลงอบ

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อ่านต่อ
ข่าวสาร ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันดี

เทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันดี

อ่านต่อ
ข่าวสาร ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์

เทศบาลตำบลงอบจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ “การปั้นโอ่ […]

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ
ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) ผู้นำชุมชนตำบลงอบ กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๖และอสม.ตำบลงอบ เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านต่อ