เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ติดต่อเทศบาลตำบลงอบ..

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง 55130

โทรศัพท์ 054-693061   โทรสาร 054-693111

www.facebook.com/ngoblocal

e-mail   ngoblocal@hotmail.com