เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

แหล่งท่องเที่ยว บ้านหวยสะแตง

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แหล่งท่องเที่ยว บ้านหวยสะแตง

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสะแตง ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยสะแตง หมู่ 2 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน