เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

แหล่งท่องเที่ยว บ้านทุ่งสุน

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แหล่งท่องเที่ยว บ้านทุ่งสุน

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งสุน หมู่ 4 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130