เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.ngob.go.th โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป