เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

กลุ่มจิตอาสาและพนักงานเทศบาลตำบลงอบ พร้อมกับประชาชนชาวตำบลงอบ ร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดเฟือยลุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กลุ่มจิตอาสาและพนักงานเทศบาลตำบลงอบ พร้อมกับประชาชนชาวตำบลงอบ ร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดเฟือยลุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙