เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ร่วม งานบุญประเพณีห้าเป็ง นมัสการสรงน้ำพระธาตุศรีดอนชัย เมืองงอบ ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา ( วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ) วัดศรีดอนชัย ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วม งานบุญประเพณีห้าเป็ง นมัสการสรงน้ำพระธาตุศรีดอนชัย เมืองงอบ ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา ( วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ) วัดศรีดอนชัย ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑