เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ)

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ)