เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบจัดทำโครงการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยเดินรณรงค์และเก็บขยะบริเวณพื้นที่หมู่บ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ และบ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบจัดทำโครงการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยเดินรณรงค์และเก็บขยะบริเวณพื้นที่หมู่บ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ และบ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐