เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ ประจำปี ๒๕๖๑