เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาล