เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ลำน้ำงอบสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ลำน้ำงอบสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม