เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลงอบงอบ สมาชิกสภาเทศบาล กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๒๐๖ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำน่านของตำบลงอบ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลงอบงอบ สมาชิกสภาเทศบาล กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๒๐๖ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำน่านของตำบลงอบ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑