เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใย … จากเทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใย … จากเทศบาลตำบลงอบ