เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย