เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนชัย ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนชัย ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน