เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ สถานีตำรวจภูธรงอบ กองร้อยทหารพรานที่ 3206 และประชาชนชาวตำบลงอบ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ สถานีตำรวจภูธรงอบ กองร้อยทหารพรานที่ 3206 และประชาชนชาวตำบลงอบ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ