เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการดงเซ้ง (บวชป่า) ณ ป่าชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการดงเซ้ง (บวชป่า) ณ ป่าชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ