เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและบ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและบ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑