เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลงอบ วัดศรีดอนชัยตำบลงอบ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลงอบ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนตำบลงอบ จัดทำโครงการสรงน้ำพระธาตุศรีดอนชัย ตำบลงอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พระธาตุศรีดอนชัย ตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลงอบ วัดศรีดอนชัยตำบลงอบ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลงอบ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนตำบลงอบ จัดทำโครงการสรงน้ำพระธาตุศรีดอนชัย ตำบลงอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พระธาตุศรีดอนชัย ตำบลงอบ