เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลงอบ ผู้ใหญ่บ้าน กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๖ ประชาชนบ้านงอบเหนือและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดทำโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลงอบ ผู้ใหญ่บ้าน กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๖ ประชาชนบ้านงอบเหนือและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดทำโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒