เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ นำทีมโดยท่านนายกสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี ท่านรองนายกเอกนรินทร์ อินทะรังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลงอบ และกลุ่มผู้พิการตำบลงอบ ร่วมกันพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดศรีดอนชัย ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ นำทีมโดยท่านนายกสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี ท่านรองนายกเอกนรินทร์ อินทะรังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลงอบ และกลุ่มผู้พิการตำบลงอบ ร่วมกันพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดศรีดอนชัย ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุ