เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลงอบ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ ศาลาธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี วัดศรีดอนชัยตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลงอบ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ ศาลาธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี วัดศรีดอนชัยตำบลงอบ