เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลงอบ จัดงานประเพณีไตลื้อและชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลงอบ จัดงานประเพณีไตลื้อและชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ