เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านน้ำลาดหมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านน้ำลาดหมู่ที่ 6

ประกาศม.6บ้านน้ำลาด