เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ราคากลางต่อเติมพนังคสล.บ้านห้วยสะแตงหมู่ที่ 2

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ราคากลางต่อเติมพนังคสล.บ้านห้วยสะแตงหมู่ที่ 2

ราคากลาง บ้านห้วยสะแตงม.2