เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6

ราคากลางถนนคสล.ม.6