เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ราคากลางก่อสร้างพนังกันน้ำคสล.บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ราคากลางก่อสร้างพนังกันน้ำคสล.บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8

ราคากลางพนังกันน้ำคสล. ม.8