เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ราคากลางก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านทุ่งสุน หมู่ที่ 4

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ราคากลางก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านทุ่งสุน หมู่ที่ 4

ราคากลางก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.4