เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ราคากลางต่อเติมพนังกันน้ำคสล.บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ราคากลางต่อเติมพนังกันน้ำคสล.บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10

ต่อเติมพนังกันน้ำคสล. ม.10