เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒