เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ส.ท. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี วัดศรีดอนชัย

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ส.ท. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี วัดศรีดอนชัย