เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ป.ป.ช. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน อปท.ต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นป้องกันการทุจริตเป็นที่ประจักษ์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกต ข้อทักท้วงและพฤติการณ์การกระทำความผิดของ อปท.ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ป.ป.ช. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน อปท.ต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นป้องกันการทุจริตเป็นที่ประจักษ์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกต ข้อทักท้วงและพฤติการณ์การกระทำความผิดของ อปท.ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่