เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสด

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสด