เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน