เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล