เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ และจิตอาสาตำบลงอบเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ และจิตอาสาตำบลงอบเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒