เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบได้จัดอบรมโครงการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ (ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ)

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบได้จัดอบรมโครงการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ (ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ)