เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8

โครงการคสล.ม.8