เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรปกครองท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระดับจังหวัด

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรปกครองท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระดับจังหวัด