เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประกาศ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางต่อเติมพนังคสล.บ้านห้วยสะแตงหมู่ที่ 2

ราคากลาง บ้านห้วยสะแตงม.2

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางปรับปรุงถนนคสล.บ้านภูคำหมู่ที่ 3

ราคากลาง บ้านภูคำม.3

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางถนนคสล.บ้านใต้ร่มโพธิ์ทองหมู่ที่ 10

ราคากลาง บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง ม.10

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางถนนคสล.บ้านงอบเหนือหมู่ที่ 5

ราคากลาง บ้านงอบเหนือ ม.5

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านขุนน้ำลาดหมู่ที่ 7

ประกาศม.7บ้านขุนน้ำลาด

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านน้ำลาดหมู่ที่ 6

ประกาศม.6บ้านน้ำลาด

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลงอบ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

เทศบาลตำบลงอบประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาล

อ่านต่อ