เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน เมษายน 2562

สขร. เม.ย.

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลงอบ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดทำประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ไตรมาตร

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2562

สขร. มี.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การลดการทุจริต กับเทศบาลตำบลงอบ

เช้าวันนี้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ ได้ร่วม พูดคุยในรายการเช้านี้ที่น่าน ประเด็นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านกับการลดการทุจริต ขอเชิญรับฟังได้ทาง สวท.น่าน FM ๙๔.๗๕ ทางออนไลน์ www.nan.prdnorth.in.th Facebooklive สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/fm94.75/videos/558368021238497/

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สขร. ก.พ.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือน มกราคม 2562

สขร. ม.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสขร.ประจำเดือนธันวาคม 2561

สขร. ธ.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลงอบ นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้จัดทำแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือนด้วยยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หมู่บ้านชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย์ จัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย การคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดพร้อมทั้งการกำหนดแนวทางหรือวิธีการทำสัญลักษณ์ถุงขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลงอบได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ่ง” ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ จนถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตำบลงอบ คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรงอบ กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๖ และประชาชนชาวตำบลงอบ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์แยกก่อนทิ้ง ตามเส้นทางดังกล่าว

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่เทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ