เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2561

สขร.

อ่านต่อ
Uncategorized , ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561

แผนจัดหาพัสดุ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คดีปกครอง เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนกันยายน 2561

สขร.ก.ย. 2561

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สขร.ก.ค. 2561

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

สขร.ก.ค. 2561

อ่านต่อ