เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลรายไตรมาส-3

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สขร. พ.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน เมษายน 2562

สขร. เม.ย.

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลงอบ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดทำประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ไตรมาตร

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2562

สขร. มี.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การลดการทุจริต กับเทศบาลตำบลงอบ

เช้าวันนี้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ ได้ร่วม พูดคุยในรายการเช้านี้ที่น่าน ประเด็นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านกับการลดการทุจริต ขอเชิญรับฟังได้ทาง สวท.น่าน FM ๙๔.๗๕ ทางออนไลน์ www.nan.prdnorth.in.th Facebooklive สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/fm94.75/videos/558368021238497/

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สขร. ก.พ.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือน มกราคม 2562

สขร. ม.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสขร.ประจำเดือนธันวาคม 2561

สขร. ธ.ค.

อ่านต่อ