เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวสาร

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อ่านต่อ
ข่าวสาร , ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันดี

เทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันดี

อ่านต่อ
ข่าวสาร , ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์

เทศบาลตำบลงอบจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ “การปั้นโอ่ […]

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวสาร

เทศบาลตำบลงอบ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

อ่านต่อ
ข่าวสาร

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบาลตำบลงอบจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวสาร

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ
ข่าวสาร

ประกาศรายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ