เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “BIG Cleaning Day” ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 จัดทำกิจกรรม “BIG Cleaning Day” ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและถนนสองข้างทาง เป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและถนนสองข้างทาง เป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเป็นกิจกรรมแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในชุมชน อันจะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสะอาด และปลูกฝังจิตสำนึกความมีจิตอาสาให้กับทุกเพศ ทุกวัย และเพื่อถวายและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านใต้ร่ม​โพธิ์ทอง​ หมู่ที่ 10 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30​ – 15.30 น. เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านใต้ร่ม​โพธิ์ทอง​ หมู่ที่ 10 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30​ – 15.30 น. เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ภาพกิจกรรม

นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรปกครองท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระดับจังหวัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรปกครองท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระดับจังหวัด จากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งประธานการมอบเกียรติบัตร “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุรยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านภูคำ หมู่ที่ 3 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30​ – 15.30 น. เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านภูคำ หมู่ที่ 3 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6 และบ้านขุนน้ำลาด หมู่ที่ 7 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6 และบ้านขุนน้ำลาด หมู่ที่ 7 ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยห้วใจ พัฒนาวัดศรีดอนชัยตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล (เพื่อขอมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

อ่านต่อ